Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Jan Kotyza, Ing.