Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Jakub Kolařík, Ing.