Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Radana Kahánková, Ing.