Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

René Jaroš, Ing.