Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Karolína Janošová, Ing.