Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Jakub Hlavica, Ing.