Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Radek Halfar, Ing.