Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

Matěj Golembiovský, Ing.