Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Katedra

doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.