Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř řízení budov

Číslo místnosti: EB312
Správce: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Vlastní prezentace laboratoře: http://knx-training.vsb.cz/

Laboratoř je akreditovaným pracovištěm KNX Training viz seznam akreditovaných pracovišť KNX.

Laboratoř je určena pro výuku předmětů zabývajícími se řízením provozně technických funkcí v inteligentních budovách. V rámci výuky jsou studenti seznámeni se senzory a aktory KNX technologie, využitými pro řízení a regulaci chlazení, topení a kvality vzduchu ve vnitřních prostorech kancelářských, administrativních, rezidenčních objektů a rodinných domů.

Studenti mají možnost jednotlivé komponenty KNX technologie naprogramovat pomocí sw nástroje ETS5. Pro vzdálené monitorování měřených provozně technických funkcí je v učebně k dispozici sw PI Systém od firmy OsiSoft pro statistickou analýzu a zpracování naměřených dat v inteligentních budovách. Rovněž jsou zde pro realizaci projektu moderní elektroinstalace v budovách k dispozici technologie Inels a Loxone s možností naprogramování, zprovoznění a praktického provedení implementace interoperability mezi jednotlivými technologiemi.