Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů

Číslo místnosti: EB308
Správce: doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.

Laboratoř se zaměřuje na návrh a realizaci vestavěných řídicích systémů založených na mikrokontrolérech, a také na využití počítačů s důrazem na propojitelnost s řídicími systémy. Využívají se především 32-bitové mikrokontroléry a mikroprocesory Freescale dnešní architektury ARM Cortex M a PowerPC.

Studenti se naučí měřit a ovládat analogové a digitální vstupy a výstupy, časovače, generátory, displeje, klávesnice, ventily, motory a servomotory. V laboratoři vestavěných systémů řízení se rovněž vyučuje práce s průmyslovými komunikačními sběrnicemi CAN a LIN, dnes masivně používanými v automotive.

Pro programování menších mikrokontrolérů se využívají především firemní programovací nástroje pro jazyk C např. Codewarrior IDE a Kinetis Design Studio. Pro programování vyšších procesorů se využívají především operační systémy pro práci v reálném čase (RTOS), jakými je například QNX.

Tato laboratoř má jako jediná v republice oficiální podporu od společnosti Freescale.