Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř robotických systémů

Číslo místnosti: EB307
Správce: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

Laboratoř se zaměřuje na výuku průmyslových a servisních robotických systémů, základní elektromechaniky i konstrukčních technologií pro elektrotechnickou aplikaci. Prakticky, realizačně orientovaná část výuky je realizována v Prototypových laboratořích EB017 a CPIT C112.

Laboratoř je vybavena komponentami pro konstrukci specifických robotů. Zároveň poskytuje zázemí pro aktivity spojené s mezinárodní prestižní soutěží Freescale Cup a v rámci nadrámcových aktivit zajišťuje organizaci pravidelné Robotické ligy a Miniškoly robotiky, kde jsou vědomosti nabízeny i žákům středních škol.