Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř řídicích systémů

Číslo místnosti: EB306
Správce: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.

Laboratoř řídicích systémů je zaměřena na návrh, simulaci, realizaci a vizualizaci řídicích algoritmů určených pro lineární i nelineární dynamické systémy, přičemž je jejich činnost demonstrována na reálných fyzikálních výukových modelech.


Swing-up a řízení jednoduchého lineárního inverzního kyvadla

V rámci bakalářského studia jsou především demonstrovány základní pojmy z oblasti automatického řízení a analýzy systémů, v magisterském studiu je pozornost věnována hlavně syntéze a realizaci regulačních obvodů, a to jednak pomocí metod klasické syntézy (PID řízení) nebo také na základě metod založených na tzv. moderní teorii řízení (LQG, LQR, robustní řízení, adaptivní řízení, prediktivní řízení, časově a kvadraticky optimální řízení, fuzzy řízení, samonastavující se regulátory).


Swing-up a řízení lineárního trojitého inverzního kyvadla

Rozvoj laboratoře je především zaměřen na sjednocení HW a SW prostředků používaných pro implementaci a vizualizaci řídicích algoritmů, konkrétně s použitím řídicího systém REX. Tento řídicí systém disponuje multiplatformní kompatibilitou, vysokou stabilitou, jednoduchostí tvorby a testování algoritmů, podporou více sběrnic (Ethernet POWERLINK, Modbus TCP/IP, CAN, RS-232 a další), možností vizualizace a dálkového řízení úloh, pokročilým logováním dat, a konečně svou hardwarovou aplikovatelností.

V laboratoři se v rámci řídicího systému REX používají moderní a aktuální HW prostředky:

  • Jednodeskový PC ALIX + I/O moduly Bernecker&Rainer
  • Programovatelný automat WinPAC-8000 + I/O moduly
  • Jednodeskový PC ALIX + Arduino (Uno/Mega)
  • Raspberry Pi + Arduino (Uno/Mega)