Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř senzorů a měření neelektrických veličin

Číslo místnosti: EB304
Správce: Ing. David Vala
Tel: +420 597 323 953

Laboratoř je určena pro výuku předmětů zabývajícími se senzory neelektrických veličin. Studenti se zde seznamují s fyzikálními principy převodu neelektrických veličin na elektrický signál a základními vlastnostmi, konstrukčním provedením senzorů, a metodami měření neelektrických veličin používanými v průmyslové praxi včetně výhod a nevýhod dané metody.

Laboratoř se zaměřuje na klasické snímače a senzory, jako jsou:

 • odporové snímače polohy
 • termočlánky
 • snímače otáček
 • tenzometrické snímače
 • kapacitní snímače
 • snímače světelného záření
 • snímače výšky hladiny kapalin
 • fotoelektrické snímače polohy
 • snímače průtoku kapalin
 • indukční snímač polohy LVDT
 • ultrazvukové snímače vzdálenosti
 • magnetoelektrické snímače elektrického proudu