Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř biotelemetrie

Číslo místnosti: LF OU
Správce: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Laboratoř je vyústěním dlouhodobé spolupráce s Ostravskou univerzitou v oblasti Biomedicínského inženýrství. Laboratoř Biotelemetrie je koncipována jako testovací byt pro systémy vzdálené domácí péče a bezdrátové měřící systémy biologických signálů. Tato koncepce je jedinečná v České republice a odpovídá moderním trendům praktické výuky studentů všech stupňů univerzitního vzdělání.

V laboratoři jsou instalovány systémy monitorování pozice osob v bytech založené na různých technologiích, bezdrátově komunikující osobní monitory EKG, pulsní oximetrie, krevního tlaku a osobní váhy. Jsou zde testována všechny zařízení vyvíjená v rámci projektů laboratoří Biomedicínského inženýrství.

Do technického vybavení laboratoře patří kromě standardním měřících přístrojů a laboratorních zdrojů vývojové sady pro Bluetooth komunikaci od firmy connectBlue a Corscience. Pro realizaci Zigbee komunikací jsou využívány vývojové moduly od firem Crossbow, Maxstream, Panasonic a vývojové kity pro realizace ZigBee na nejnižší úrovni od firem Texas Instruments a Freescale. Pro bezdrátové komunikace středního dosahu jsou využívány radiové moduly od firmy Aerocomm.