Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř palivových článků

Číslo místnosti: KK2
Správce: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

Laboratoř se zabývá problematikou vodíkových technologií a palivových článků. Jde o výzkumnou a vývojovou laboratoř spolupracující s výzkumnými centry ENET dále na VŠCHT Praha, Univ. Birminghama a Univ. St.Andrews. Studenti zde pracují na svých ročníkových, diplomových a disertačních pracích.

Laboratoř je orientována na výzkum a vývoj a systémovou integraci vodíkových technologií do stacionárních a mobilních systémů. Je vybavena dvojicí digestoří pro experimentální provoz vodíkových technologií s napojením na sklad vodíku. Instalovaná technologie umožňuje experimentální provoz alternativního energetického systému s akumulací elektrické energie do mezivýrobky vodíku.

Laboratoř se účastní Programu napájeni Sluncem organizací vlastní soutěžní kategorie „Vodíkový jezdec“. V letních měsících se laboratoř podílí na organizaci Letní školy OAZE.