Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř teorie signálů a řízení

Číslo místnosti: EB205
Správce: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.

Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji pro práci s různorodými signály:

  • Klasické měřicí přístroje – funkční generátory, osciloskopy, spektrální generátory
  • Přístroje pro virtuální instrumentaci – PC s měřicími kartami, periférie USRP pro SW definované rádio, PXI pro práci s číslicové modulovanými signály (generování a analýzu)

V této laboratoři jsou vyučovány předměty zabývající se analýzou signálů a soustav. Studenti zde mají možnost vytvářet SW aplikace pro generování a analýzu signálů, pro komunikaci s měřicími přístroji, pro vznik moderních struktur komunikačních systémů s využitím digitálních modulačních schémat.