Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Centrum fotovoltaiky

Číslo místnosti: NK509
Správce: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

Laboratoř se zabývá problematikou obnovitelných a alternativních zdrojů energií. Jde o výzkumnou a vývojovou laboratoř. Studenti zde pracují na svých ročníkových, diplomových a disertačních pracích. V centru pozornosti jsou technologie využívající slunečního záření pro generování elektrické energie.

Laboratoř těsně spolupracuje s Celoškolskou laboratoří fototermálních solárních systémů FS VŠB-TUO a je Společným výzkumným a monitorovacím centrem TRIANON a VŠB-TUO. Laboratoř je vybavena technologií monokrystalických fotovoltaických solárních systémů.

Vybavení umožňuje jejich měření, monitorování a studium vlastností a vlivů. Část zařízení je technologicky využitelné pro experimentální a výukové účely. Laboratoř organizuje motivační aktivity programu Napájeni Sluncem a organizuje přednášky v oblasti fotovoltaických solárních systémů a jejich využití, v letních měsících se laboratoř podílí na organizaci Letní školy OAZE.