Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř technologie BroadbandLIGHT pro koncept SMART City a Průmysl 4.0.

Číslo místnosti: EB418
Správce: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.