Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř elektronických měření a přístrojů

Číslo místnosti: EB416
Správce: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.

Laboratoř obsahuje 10 měřicích pracovišť. Pracoviště jsou vybavena kvalitními přístroji pro všechny potřeby měření:

 • 6½ místné stolní multimetry Agilent AG34401A a Agilent U3606
 • Digitální osciloskopy Agilent MSO6012A a 54612D (100MHz)
 • Čítač Agilent AG53131A
 • Funkční generátor signálu do 20MHz AG33220A
 • Střídavé 3-fázové napájecí zdroje 500V/5A

Na dvou pracovištích se studenti také seznamují s virtuální instrumentací. V prvém případě s vývojovým prostředím pro tvorbu virtuálních přístrojů, ve druhém případě s možnostmi a výhodami ovládání přístrojů přes komunikační rozhraní. Úlohy v laboratoři zahrnují různorodá praktická měření z reálného prostředí:

 • Měření napětí a proudy voltmetry a ampérmetry
 • Měření výkonů 1-fázové i 3-fázové sítě různými druhy wattmetrů
 • Měření parametrů pasivních RLC prvků
 • Měření magnetických vlastností
 • Přesná časová měření s čítačem
 • Vizuální měření na osciloskopech

Studenti se v laboratoři učí používat různé elektrické měřicí přístroje, zjišťovat jejich vlastnosti a vyhodnocovat přesnost měření a vhodnost volby daného přístoje. V praktických úlohách si ověřují měřicí metody a realizují měření základních elektrických veličin.

Rovněž zde probíhají odborná školení pro pracovníky průmyslových firem. Laboratoř je však primárně určena pro výuku, tvoří paralelní učebnu s laboratoří EB417.