Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř programovatelných automatů a distribuovaných systémů řízení

Číslo místnosti: EB415
Správce: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

Laboratoř je zaměřena na průmyslové řídicí systémy s programovatelnými automaty, vizualizační systémy a průmyslové komunikační sběrnice.

Základem vybavení jsou programovatelné automaty předních světových výrobců, zejména firem Siemens, Bernecker&Rainer, Schneider Electric, Rockwell Automation a Mitsubishi. Vizualizační systémy jsou zastoupeny zejména SCADA systémy Intouch a Promotic i celou řadou operátorských panelů. V laboratoři se rovněž využívají průmyslové komunikační systémy AS-Interface, Profibus, Profinet, Industrial Ethernet, Ethernet Powerlink a jiné.

Studenti se zde učí pro řízení využívat PLC a vizualizační systémy, a to jak pro běžné úlohy tak i pro úlohy s fuzzy algoritmy. Laboratoř spolupracuje s celou řadou průmyslových partnerů a podílí se na řešení společných projektů.