Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř biomedicínských senzorů a měření

Číslo místnosti: EB311
Správce: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Laboratoř je primárně určena výuce studentů v oblasti snímačů a čidel používaných v medicíně. Studenti se zde seznamují se specifiky a požadavky na tento typ snímačů, provádí zde návrh, realizace, měření a kalibrace snímačů.

Laboratoř cílí na výzkum a vývoj nových snímačů pro měření bioelektrických signálů nekovovými materiály. Laboratoř se rovněž využívá pro výuku předmětů zaměřených na zdravotnické elektrické přístroje a lékařskou techniku.

Laboratoř má široké zázemí různých přístrojů a zařízení jako jsou:

 • Zařízení firmy ADInstruments s LabTutor a Chart-Scope pro měření a zpracování signálů
 • Zesilovače biosignálu gTec – BSamp
 • EKG a EEG diagnostické přístoje
 • Sondy pro měření pH
 • Ultrazvukové diagnostické přístoje s fantomy
 • Plicní ventilátory
 • Defibrilátory
 • Inkubátor Drager
 • Umělá ledvina
 • Sondy pro měření pH
 • Měřiče krevního tlaku
 • Pletysmograf
 • Sondy pro měření pH

Laboratoř má také linku pro návrh a výrobu desek tištěných spojů a linku pro přípravu textilních elektrod k snímání biopotenciálů z lidského těla.

Probíraná látka je studentům demonstrována na praktických ukázkách na reálných zařízeních, například na pacientském monitoru Ekona.