Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř biomedicínské přístrojové techniky

Číslo místnosti: EB310
Správce: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Laboratoř je vybavena moderní lékařskou přístrojovou technikou pro diagnostiku, terapii a speciální zdravotnickou technikou. Jsou zde profilováni studenti v odbornostech orientující se na návrh a konstrukci zdravotnických elektrických přístrojů, testování a kalibraci, měření a zpracování biologických signálů. Laboratoř je vybavena zařízením pro návrh a výrobu desek plošných spojů.

Realizovány jsou zde projekty z různých oblastí biomedicíny:

  • Měření i těch nejslabších biologických signálů (přístroji firem ADInstruments a Gtec)
  • Programování a testování elektrostimulátorů, především kardiostimulátorů (od firem Guidant, Biotronic)
  • Metodika plicních ventilátorů, penumotachografů, invazivních i neinvazivních měřičů tlaku
  • Měření a generování nejjemnějších signálů (přístoji firmy Keithley)

Přístrojové vybavení je z velké části propojitelné s moderní výpočetní technikou vývojovým softwarem pro měření a zpracování signálů jako je MATLAB nebo CHART.