Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Laboratoř biomedicínského inženýrství

Číslo místnosti: EB309
Správce: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Laboratoř je primárně určena k výuce studentů v oblasti biotelemetrie, testovací techniky pro lékařské přístroje a analogovou lékařskou elektroniku.

Laboratoř je vybavena moderními biotelemetrickými přístroji pro:

  • Bezdrátové monitorování biologických signálů
  • Testování lékařských přístrojů a elektrické bezpečnosti (např. pro testování pletysmografů, debifrilátorů, infuzní techniky a laserového záření)
  • Testování analogových elektronických obvodů

Laboratoř je také vybavena systémem pro měření pozice osoby v prostoru a jejích pohybů – XSENS Biomech Awinda