Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Automatizované dopravní centrum

Číslo místnosti: ADC
Správce: Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Vlastní prezentace laboratoře: http://adc.vsb.cz/

Jedná se o naprosto unikátní reálný mechatronický systém představující plně automatizované zakladačové zařízení schopné ukládat ve čtyřech nadzemních podlažích palety s automobily či odpovídajícím nákladem.

Automatizované dopravní centrum řeší v jednom objektu spojení teorie a praxe - výzkum a vývoj programového zabezpečení a reálné ověření systému automatizovaného, počítačem řízeného provozu vícepodlažního kapacitního zakladačového zařízení s přímým transferem výsledků VaV do aplikační oblasti.

V současnosti je automatizované dopravní centrum schopno pracovat v ostrovním režimu, zároveň jsou elektrifikovány tři palety, takže je možné v rámci parkování nabíjet elektromobil.