Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Studium

Absolventi v roce 1996