Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v září 2020