Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v srpnu 2020