Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v červenci 2018

Pro toto období nemáme informaci o žádné události.