Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v červnu 2019