Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v květnu 2019

Pro toto období nemáme informaci o žádné události.