Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v dubnu 2019