Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v březnu 2020