Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v únoru 2020

Pro toto období nemáme informaci o žádné události.