Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v únoru 2019