Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v prosinci 2020