Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v prosinci 2018

Pro toto období nemáme informaci o žádné události.