Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v listopadu 2020