Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v říjnu 2020