Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v lednu 2021

Pro toto období nemáme informaci o žádné události.