Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Seznam událostí v lednu 2020