Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

1.kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium na VŠB-TUO, FEI

Konání akce: od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 1. 12. 2020 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských studijních programů.

Veškeré informace získáte zde.

Uchazeči se hlásí ke studiu přes elektronickou přihlášku.

Autor příspěvku: Charlie Root