Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

3. kolo přijímacího řízení na VŠB - TU Ostrava, FEI

Konání akce: od 26. 8. 2020 do 30. 9. 2020

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 15. 8. 2020 3. kolo přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do studijních programů.

Veškeré informace získáte zde

Velmi důležité jsou změny v přijímacím řízení schválené Akademickým senátem fakulty.

Uchazeči se ke studiu hlásí přes elektronickou přihlášku.

Autor příspěvku: Charlie Root