Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

V projektu H2020 začaly aktivity pro doktorandy

H2020

Publikováno dne

VŠB – Technická univerzita Ostrava je v současné době zapojena do celkem 14 projektů podpořených z prostředků programu EU Horizont 2020. Program Horizont 2020 je největším programem na podporu výzkumu, vývoje a inovací v EU. Univerzita je ve 2 projektech koordinátorem, vede tedy mezinárodní tým odborníků v dané oblasti. Jedním z nich je projekt Geothermal Energy in Special Underground Structures (GeoUS). Spolupracují na něm odborníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty stavební a Hornicko-geologické fakulty.

Twinningový projekt slouží k přenosu poznatků a výměně zkušeností mezi VŠB-TUO a špičkovými zahraničními partnery. Partnery projektu jsou Fraunhofer Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. ze SRN a University of Vaasa z Finska.

Projekt má část svých aktivit zaměřenu na mladé výzkumníky VŠB-TUO, kteří budou spoluprací s partnery získávat nové zkušenosti a kontakty. Bude se tak dít např. formou odborných pracovních stáží, stínováním zkušených odborníků v zahraničí a vedením doktorských prací zahraničními profesory.

Jednou z prvních vzdělávacích akcí jsou semináře vedené partnery. V současné době probíhají formou videokonferencí, první z nich se konala ve středu 27. 5. 2020. Vedla ji Brigitta Martinkauppi z University of Vaasa. Akce byla zaměřena na „Scientific presentation writing and speaking“ a zúčastnilo se jí 30 studentů. Další akce se bude konat v srpnu, bude na téma „Leadership“ a bude vést ho bude Matthias Demmler z výzkumného institutu Fraunhofer v Německu.

„Webinář byl zaměřen na téma psaní vědeckých prací. Studenti se naučili, jak vytvořit vizuální podporu textu, jak tvořit ústní a posterové prezentace, jak mluvit na veřejnosti a vyhledávání literatury. Webinář byl velkým přínosem nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance.“ jak sdělila po semináři Ing. Karolína Gaiová, doktorandka z katedry Kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

„Pro účastníky webináře bylo zajímavé slyšet jaký je přístup významného pracoviště, kterým je finská University of Vaasa. Zjistili, jak se partner staví k publikačním aktivitám a prezentaci vědeckých výsledků. Doktorandi a mladí výzkumní pracovníci mají možnost porovnat a načerpat důležité zkušenosti. V projektu je budou moci dále rozvíjet při přípravě společných publikací a výsledků,“ doplnil vedoucí projektu doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. z FEI VŠB-TUO.

Projekt GeoUS je financovaný programem Evropské unie Horizont 2020 (Grant Agreement 856670).

Autor příspěvku: Charlie Root