Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Projekt H2020 pod vedením VŠB-TUO

Publikováno dne

VŠB – Technická univerzita Ostrava vede od ledna 2020 mezinárodní projekt Geothermal Energy in Special Underground Structures (GeoUS).

Twinningový projekt slouží k transferu poznatků a výměně nejlepších praxí mezi výzkumnými institucemi a špičkovými zahraničními partnery. Partnery projektu jsou Fraunhofer Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. a jeho Institute for Machine Tools and Manufacturing se sídlem v Chemnitz a finská University of Vaasa.

Na konci dubna se uskutečnila úvodní schůzka partnerů a plánovaná odborná konference. S ohledem na vývoj situace a šíření onemocnění COVID-19 proběhly obě aktivity netradičně, a to v online podobě. Partneři si vzájemně představili aktuální vývoj výzkumu a vývoje využívání geotermální energie, sdělili své priority a dohodli se na společných aktivitách. Na konferenci se představili i partneři zabývající se výzkumem v oblasti geotermální energie a rovněž partneři ze soukromého sektoru, jako jsou např. Greengas DPB a.s., Robotsystem s.r.o., Panliska Ltd. Zájemci si mohou všechny prezentace prohlédnout na webových stránkách projektu http://geous.vsb.cz/events.html.

Projekt počítá s výměnou mladých výzkumníků VŠB-TUO, kteří absolvují odborné pracovní stáže v institutu v Chemnitz a v laboratořích univerzity ve Vaasa. Díky dalším aktivitám projektu, jako jsou odborné workshopy, letní školy, stínování zkušených odborníků a vedení doktorských prací, se zdokonalí ve svém oboru, získají potřebné jazykové znalosti a zahraniční zkušenosti, naváží nové kontakty v zemích EU. Ty jim do budoucna pomohou v rozvoji jejich kariéry, zvýšení vědeckých výsledků a posílí prestiž VŠB-TUO jako atraktivního partnera pro další spolupráci. Stáže doktorandů začnou ve 2. polovině roku 2020, online vzdělávací aktivity ještě dříve. Na VŠB-TUO jsou do projektu zapojeni mladí i zkušení výzkumníci Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty stavební a Hornicko-geologické fakulty.

„I přes komplikace způsobené opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 proběhla úvodní konference v potřebném rozsahu za účasti 11 různých institucí či firem. Byly prezentovány zajímavé informace a vědecké výsledky, které poskytují výborné podmínky pro rozvoj společných mezinárodních výzkumných aktivit.“ doplnil koordinátor projektu doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. z FEI VŠB-TUO.

Projekt GeoUS je podpořený programem Evropské unie Horizont 2020 (Grant Agreement 856670), největším programem na podporu výzkumu, vývoje a inovací v EU.

Autor textu: JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D., LL.M.

Autor příspěvku: Charlie Root