Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Úspěch projektu Fantom fetálního elektrokardiogramu

Martinek

Publikováno dne

Nová technologie vyvinutá na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava se posouvá mílovými kroky kupředu.
Tohoto drivu si všiml soukromý investor, kterého technologie nadchla a viděl vysoký potenciál také v týmu z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Vysoké školy Báňské (dále FEI).
Autorem technologie pod názvem ,,Fantom fetálního elektrokardiogramu“ je tým pod vedením doc. Ing. Radka Martínka, Ph.D. z Katedry kybernetiky a biomedicinského inženýrství. Na technologii pracoval tým 2 roky a letos se dočkal zužitkování svého vynálezu prodejem licenčních práv firmě, která je vlastněna soukromým investorem.
Technologie slouží pro monitorování plodu pro domácí použití jako prevence zdravotních obtíží. Vynález se posouvá k druhému prototypu.

Investor formou své společnosti posouvá tuto technologii vpřed díky uzavřené smlouvě o vývoji v hodnotě téměř 2 mil korun. Díky této finanční podpoře se může vývoj posunout na takovou úroveň, která v budoucnu umožní malé firmě dovyvinout si technologii a vstoupit na trh.

Nejen finanční úspěch

V rámci úspěchů výzkumu a vývoje Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava je to opět další počin pomáhající univerzitě k lepšímu jménu a zužitkování teorie do praxe. Prodej licence na technologii a následná investice na vývoj tvoří pravou podstatu transferu technologií, kterou univerzita podporuje.

Autor příspěvku: Charlie Root