Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

1.kolo přijímacího řízení pro magisterské studium na VŠB - TU Ostrava, FEI

Konání akce: od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 1. 12. 2019 1. kolo přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do navazujících magisterských studijních programů.

Veškeré informace získáte zde.

Uchazeči se ke studiu hlásí přes elektronickou přihlášku.

Autor příspěvku: Charlie Root