Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Hodnocení školy zaměstnavateli

Konání akce: od 18. 11. 2019 do 31. 3. 2020

Do VI. ročníku hodnocení ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI se letos zapojilo přes 500 firem v celé ČR a vítězství v hlavní kategorii fakult celostátně obhájila Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Brněnské Vysoké učení technické díky bodovému zisku všech svých fakult žádaných mezi zaměstnavateli ovládlo současně také celkové pořadí univerzit. Poslední ročníky si spolu s VUT drží dominanci také České vysoké učení technické v Praze a VŠB-TU Ostrava.

Autor příspěvku: Charlie Root