Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

TECHNIKA RUN

Konání akce: od 2. 10. 2019 do 3. 10. 2019

KDY: 2. října 2019

KDE: Areál VŠB-TUO v Ostravě-Porubě

KDO: Studenti, absolventi a zaměstnanci VŠB-TUO, jejich rodinní příslušníci a hosté

MÍSTO STARTU: Parkoviště mezi budovou C a budovou IET

POŘADATEL: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Registrace bude probíhat od 20.08.2019 00:00

Další informace naleznete zde: http://www.technikarun.cz/

Autor příspěvku: Charlie Root