Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Promoce absolventů na FEI

Konání akce: od 30. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Informace k promocí a rozdělení oborů naleznete na níže uvedené stránce fakulty.

https://www.fei.vsb.cz/cs/o-fakulte/novinky/

Promoce bakalářského studia

Promoce navazujícího studia

Autor příspěvku: Charlie Root