Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Promoce absolventů na FEI

Datum konání akce:

Informace k promocí a rozdělení oborů naleznete na níže uvedené stránce fakulty.

https://www.fei.vsb.cz/cs/o-fakulte/novinky/

Promoce bakalářského studia

Promoce navazujícího studia

Autor příspěvku: Charlie Root